Farba, powłoka ochronna, dekoracyjna lub specjalna!

Co może pomóc.

Co zawierają farby?

Farby w swym składzie zawierają różne składniki: spoiwa, substancje błonotwórcze, żywice, pigmenty, barwniki, plastyfikatory, dodatkowe substancje (konserwujące, opóźniające wysychanie itp.) oraz składniki lotne tj. rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Te ostatnie nadają farbie pożądaną lepkość. Substancje błonotwórcze wiążą pigmenty i mają zdolność tworzenia powłok, żywice zwiększają twardość powłoki a plastyfikatory zwiększają jej elastyczność.

Można stosować różnego rodzaju kryteria podziału farb, np. ze względu na mechanizm schnięcia, charakter substancji błonotwórczej, spoiwa, stan fizyczny czy zastosowanie. Farbami można pokrywać różne rodzaje powierzchni: drewno, skórę, papier, beton, metale tworzywa sztuczne, pod warunkiem dobrania odpowiedniego rodzaju farby. Malować można za pomocą wałka, pędzla, przez zanurzenie, natryskiwanie oraz za pomocą metod nowoczesnych, np. natryskiwanie elektrostatyczne czy napylanie farby proszkowej.

Jeśli chodzi o wysychanie farb, to zachodzi ono na dwa sposoby - przy wykorzystaniu zjawisk fizycznych lub przemian chemicznych. Pierwszy sposób polega na odparowywaniu rozpuszczalnika – pozostałe składniki zasychają, tworząc powłokę. Proces ten zachodzi szybko i jest na ogół odwracalny, zwilżenie powłoki rozpuszczalnikiem pozwala usunąć farbę. Wysychanie chemiczne zaś zachodzi pod wpływem reakcji chemicznej a cały proces nazywany jest utwardzaniem. Jeśli utwardzanie zachodzi pod wpływem tlenu mówimy o schnięciu oksydacyjnym, dotyczy to np. farb ftalowych i olejnych. Proces schnięcia chemicznego jest powolny, utworzone w jego wyniku powłoki nie są rozpuszczalne.